top of page

Fundacja

          Fundacja działa od 2004 roku. Została założona przez Janinę Taluniewicz i przez pierwsze lata wszystkimi sprawami zajmowała się tylko ta jedna osoba. Od 2009 całą opieką nad zwierzętami zajmuje się wice prezes Katarzyna Szydłowska. Od września 2015 roku pełni też funkcje kierownika schroniska. W tej ciężkiej pracy pomagają jej Urszula Kubowicz oraz dorywczo Damian Florecki i Paweł Grabowski. W Opolu sporą pomoc otrzymywaliśmy od wolontariuszy jednak w schronisku z racji na oddalenie przyjeżdża ich znacznie mniej.

       Całość spraw organizacyjnych i finansowych spoczywa są na głowie prezesa Michała Kozłowskiego. W realizacji tych spraw pomaga mu Michał Ratajszczak.

       Bardzo ważna jest też pomoc Izabeli Kochanek. Zajmuje się dbaniem o naszą profil facebookowy oraz robi bardzo ładne zdjęcia naszych psów i kotów.

     Część zwierząt znajduje się w domu tymczasowym zlokalizowanym w Niewodnikach. Trafiają tam najstarsze zwierzaki. Warunki są tam również bardzo dobre. Opieką nad nimi zajmują się Anna Ślemp i Arkadiusz Piekarski. Współpracujemy wiele lat i mamy do nich pełne zaufanie.

List działań organizacyjnych Fundacji w ciągu roku. 

 • rozliczanie pracy osób opiekujących się zwierzętami

 • opracowanie sprawozdań merytorycznych dla Ministerstwa Ochrony Środowiska

 • przekazywanie faktur do biura rachunkowego, weryfikacji poprawności ich księgowania

 • zakupy karmy, środków czystości

 • tworzenie ulotek reklamowych, planowanie akcji promujących działanie Fundacji

 • wysyłanie kalendarzy i ulotek na koniec roku w celu podziękowań za wpłaty i przekazywanie 1%

 • odbieranie darów od osób prywatnych i instytucji

 • drukowanie i przekazywanie podziękowań za przekazane dary

 • raportowanie stanu zbiórki gotówki

 • kontakty z gminami w celu podpisywania umów oraz wysyłania faktur za przyjmowane zwierzęta

 • analiza wyciągów bankowych oraz płyt z listą osób przekazujących 1% w celu generowanie list wysyłkowych

STATUT FUNDACJI MAŁYCH BRACI

Pobierz Sprawozdanie Finansowe Fundacji za 2023

 

bottom of page