Fundacja

          Fundacja działa od 2004 roku. Została założona przez Janinę Taluniewicz i przez pierwsze lata wszystkimi sprawami zajmowała się tylko ta jedna osoba. Od 2009 całą opieką nad zwierzętami zajmuje się wice prezes Katarzyna Szydłowska. Od września 2015 roku pełni też funkcje kierownika schroniska. W tej ciężkiej pracy pomagają jej Urszula Kubowicz oraz dorywczo Damian Florecki i Paweł Grabowski. W Opolu sporą pomoc otrzymywaliśmy od wolontariuszy jednak w schronisku z racji na oddalenie przyjeżdża ich znacznie mniej.

       Całość spraw organizacyjnych i finansowych spoczywa są na głowie prezesa Michała Kozłowskiego. W realizacji tych spraw pomaga mu Michał Ratajszczak.

       Bardzo ważna jest też pomoc Izabeli Kochanek. Zajmuje się dbaniem o naszą profil facebookowy oraz robi bardzo ładne zdjęcia naszych psów i kotów.

     Część zwierząt znajduje się w domu tymczasowym zlokalizowanym w Niewodnikach. Trafiają tam najstarsze zwierzaki. Warunki są tam również bardzo dobre. Opieką nad nimi zajmują się Anna Ślemp i Arkadiusz Piekarski. Współpracujemy wiele lat i mamy do nich pełne zaufanie.

List działań organizacyjnych Fundacji w ciągu roku. 

 • rozliczanie pracy osób opiekujących się zwierzętami

 • opracowanie sprawozdań merytorycznych dla Ministerstwa Ochrony Środowiska

 • przekazywanie faktur do biura rachunkowego, weryfikacji poprawności ich księgowania

 • zakupy karmy, środków czystości

 • tworzenie ulotek reklamowych, planowanie akcji promujących działanie Fundacji

 • wysyłanie kalendarzy i ulotek na koniec roku w celu podziękowań za wpłaty i przekazywanie 1%

 • odbieranie darów od osób prywatnych i instytucji

 • drukowanie i przekazywanie podziękowań za przekazane dary

 • raportowanie stanu zbiórki gotówki

 • kontakty z gminami w celu podpisywania umów oraz wysyłania faktur za przyjmowane zwierzęta

 • analiza wyciągów bankowych oraz płyt z listą osób przekazujących 1% w celu generowanie list wysyłkowych

STATUT FUNDACJI MAŁYCH BRACI

Zamieszczamy Sprawozdanie Finansowe za 2019

 

Fundacja "Małych Braci" św. Franciszka
45-109 Opole, ul. Korneckiego 12/1
Regon 532250386
NIP 754-27-10-322
KRS 0000093119

© 2021 Fundacja Małych Braci

Schronisko dla zwierząt w Paryżu

Paryz 7A. 46-034 Domaradz (Gmina Pokój)

Nr schroniska: 16063401

-> ZOBACZ JAK DOJECHAĆ

PIT Online rozliczysz dzięki 
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych 
w ramach projektu PITax.pl dla OPP