top of page

Historia

    Fundacja rozpoczęła swoje działanie w Opolu, przy ulicy Ligudy 12. Należał on do Janiny Taluniewicz późniejszego pierwszego prezesa Fundacji. Osoba ta była oddana sprawie pomocy bezdomnym zwierzętom całym sercem i duszą. Zanim powstała Fundacja na terenie należących do niej domów znajdowały schronienie dziesiątki porzuconych psów i kotów. Wszystkie były otaczane troskliwą opieką. Pani Janina sama zbierała bezdomne zwierzęta zgłaszane jej przez osoby prywatne lub gminy. 

        Założenie Fundacji pozwoliło uzyskiwanie finansowania z tytułu 1% podatku. Stało się to w roku 2004. Sprawy Fundacji i opieki nad zwierzętami były na głowie tylko jednej osoby, aż do roku 2007 kiedy to w wyniku choroby nowotworowej Janina Taluniewicz zmarła. Opieką nad Fundacją zajął się jej syn Michał Kozłowski - obecnie prezes Fundacji.

        W do 2009 opieką nad zwierzętami zajmowała się przyjaciółka zmarłej prezes pani Ludmiła Kotwicka. W 2009 roku całością opieki zajęła się Katarzyna Szydłowska
        Liczba psów i kotów utrzymywanych w Fundacji ustabilizowała się na poziomie około 100 zwierząt. W kolejnych latach w wyniku zaostrzenia się prawa Fundacja nie mogła otrzymywać zapłaty za przyjęcie psów z terenów gmin. Otrzymanie statusu schroniska nie było możliwe ze względu na położenie w mieście i bliskie sąsiedztwo innych domów. W 2013 pojawiła się myśl, żeby oficjalnie utworzyć schronisko dla zwierząt. Z prywatnych funduszy prezesa Michała Kozłowskiego został zakupiona działka z domem, stodołą i pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Paryż w gminie Pokój. 

        Remont oraz adaptacja terenu zajęła około 1,5 roku. Kwota wymagana na opłacenie wszystkich prac również okazała się wyższa niż przewidywano. W sierpniu 2015 udało się w ciągu 3 długich dni przetransportować psy i koty do nowej siedziby. Po ocenie weterynaryjnej otrzymaliśmy numer schroniska. W styczniu 2016 została nam przyznana zgoda na prowadzenie schroniska przez władze gminy Pokój. 

 

bottom of page